1
/
Bắc Ninh, 30°C/27°C - 33°C
{{weather_data.today_date}}
/

Dự báo 5 ngày tới

-