Thứ 3, 16/07/2024 09:45 [(GMT +7)]

Lương Tài phát triển phong trào văn nghệ quần chúng

Thứ 5, 20/06/2024 | 22:09:00 [GMT +7] A  A
Là huyện thuần nông nhưng Lương Tài lại có phong trào văn hóa, văn nghệ phát triển, sôi nổi ở khắp các thôn, xóm, trong đó phong trào hát Quan họ được lan tỏa sâu rộng, thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong nhân dân.
Link gốc

Ý kiến ()

Cùng chuyên mục

Đang tải dữ liệu
Poll