Thứ 3, 25/06/2024 10:25 [(GMT +7)]

Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới

Chủ nhật, 09/06/2024 | 19:09:00 [GMT +7] A  A
Xây dựng Nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, trong đó nông dân đóng vai trò nòng cốt, Hội Nông dân huyện Yên Phong chỉ đạo cơ sở Hội bám sát các nội dung, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, vận dụng sáng tạo các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước để đẩy
Link gốc

Ý kiến ()

Cùng chuyên mục

Đang tải dữ liệu
Poll