Thứ 3, 25/06/2024 08:37 [(GMT +7)]

Đẩy mạnh mô hình “Họp không giấy tờ”

Thứ 5, 30/05/2024 | 14:32:00 [GMT +7] A  A
Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, khách quan đang diễn ra mạnh mẽ, sâu rộng trong mọi mặt của đời sống. Không đứng ngoài xu thế đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TU ngày 18-3-2022 cho thấy quyết tâm của cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh trong việc triển khai Chuyển đổi
Link gốc

Ý kiến ()

Cùng chuyên mục

Đang tải dữ liệu
Poll